Behov av saneringsåtgärder

Att radonsanering är nödvändig på många fler ställen än byggnader i direkt anslutning till radioaktiva områden är en relativt ny upptäckt. Och just därför har man också upptäckt hur oerhört många byggnader som är i behov av radonsanering. Massmedia i framförallt USA och Storbritannien har under ett par decennium skrivit om detta.
Dagstidningen ”The Daily Mail” publicerade 1998 ett uttalande som kallades ”Radon den
tysta mördaren som är skyldig till upp till 1800 dödsfall i cancer per år.” Detta uttalande var
typiskt för de rapporter som i maj 1998 återfanns i de flesta engelska tidningar. The
Guardian skrev: ”Radioaktiv gas länkad till cancer” och The Times rapporterade ”Radon
skulden till ett av tjugo dödsfall i lungcancer”.
Sådana rubriker var resultatet av en nyss publicerad rapport från Imperial Cancer Research
Funds
vid epidemiologiska enheten vid Oxford University. Det var första gången i
Storbritannien som det bekräftades att radon var cancerframkallande också på de nivåer
som kan finnas i bostäder. Denna rapport byggde på studier om påverkan av radon på
gruvarbetare som utsattes för höga halter av radon på sin arbetsplats.
Men det var inte första gången radon hade figurerat i pressen. Mellan 1992 till 1997 hade
The Times publicerat fyrtioåtta artiklar om ämnet och The Guardian och The Observer hade
tillsammans publicerat femtiosex artiklar. Nationell så väl som internationell press, TV och radio har varit högst betydelsefulla när det gäller att bidra till den allmänna kännedomen om
sambandet mellan radon och lungcancer. Inte minst genom att också upplysa om
förebyggande åtgärder och vilka myndigheter man ska kontakta om ens bostad är berörd.
Blev du intresserad av radonsanering? Då vill du säkert veta var du kan få mer bra information om det. Gör så att du sätter dig vid datorn och knappar in www.radonsanering.nu, och tittar runt bland sidans innehåll. 

Explore posts in the same categories: konferens & utbildning

Comments are closed.