Personlig skyddsutrustning (PPE) vid mögelsanering

Om man under saneringsjobbet river upp mögel och mögelsporer, blir dessa luftburna och då ökar risken för respiratorisk exponering. Den primära funktionen av personlig skyddsutrustning (PPE) är att undvika inandning av mögel och mögelsporer och att undvika mögelkontakt med hud eller ögon.
Handskar krävs för att skydda huden från kontakt med mögelallergener (och i vissa fall
mögelgifter) och från potentiellt irriterande rengöringsmedel. Långa handskar som sträcker
sig till mitten av underarmen rekommenderas. Handskens material bör väljas baserat på den
typ av material som hanteras. Om du använder en biocid (t.ex. klorin) eller ett stark
rengöringsmedel, bör du välja handskar gjorda av naturgummi, neopren eller PVC. Om du
använder ett milt rengöringsmedel eller vanligt vatten, kan vanliga hushållsgummihandskar
användas. För att skydda dina ögon använd du korrekt monterade skyddsglasögon eller
helmask med HEPA-filter. Skyddsglasögon måste utformas för att förhindra att damm och
små partiklar tar sig in. Skyddsglasögon med öppna ventilationshål är inte acceptabelt.
Engångskläder rekommenderas under ett medelstort eller stort saneringprojekt för att
förhindra överföring och spridning av mögel till kläder och för att eliminera kontakt mellan
mögel och huden.
Förbrukningsvaror som pappersoveraller kan användas. Mögelresistent huva och skor samt en overall gjord av ett material som andas bör användas. Alla luckor, som de runt anklar och handleder, ska tätas.
Efter du läst denna text kanske du vill läsa mer om mögelsanering, och då också veta var man
kan göra det. Om du blivit intresserad av detta så ta gärna och surfa in – och tar reda på mer – på
http://www.mögelsanering.biz.  På denna sida hittar du många artiklar om mögel och sanering och hur du kan gå till väga när du är osäker kring hur du ska göra. Här finns också länkar så du kan surfa vidare till andra sidor mer ännu mer information om mögelsanering.

Explore posts in the same categories: Försäkring & Fastighet

Comments are closed.